Wij Zijn Soest MENU

Inspirerende religiebijeenkomst

Gepubliceerd op 28-02-2017

De vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen zagen in de bijeenkomst in De sleutel op 27 februari vooral mooie overeenkomsten tussen de verschillende religies: zorg voor de medemens, waarden die worden gedeeld en bijzondere en troostrijke tradities. Vanuit die overeenkomsten zagen de gesprekspartners een samenleving met uiteenlopende religies vooral als een kans. Maar, zoals een vertegenwoordiger van de Fatih-moskee formuleerde, dan is het belangrijk om echt naar elkaar te luisteren en bij jezelf te denken: wat kan ik in mijn omgeving bijdragen aan een betere wereld? Als er zoveel overeenkomsten zijn, dan zijn er volop kansen om de diverse religies naast elkaar te laten bestaan. Een ander belangrijk punt: als gelovige heb je wellicht het idee en de overtuiging dat jouw geloofsovertuiging de juiste is, maar dring die niet op. Straal niet uit dat je de waarheid in pacht hebt, want op die manier wordt een open gesprek heel moeilijk.

We merken dat een samenleving met diverse en zeer uiteenlopende religies ook voor zorgen, onbehagen en soms zelfs angst kan zorgen. Alle aanwezigen waren het erover eens: om een multireligieuze samenleving te laten slagen, moeten we het gesprek daarover zeker niet uit de weg gaan! Het overleg in deze werkgroep is erop gericht om ook daarover na te denken en met suggesties en ideeën te komen.

De avond werd besloten met het uitspreken van het bijzonder positieve gevoel dat het gesprek bij alle aanwezigen had achtergelaten. Mooi voorbeeld van de openheid was de hartelijke uitnodiging aan de aanwezigen van de vertegenwoordigers van de Fatih-moskee om Ramadan mee te maken in hun moskee. Dat aanbod werd zeer op prijs gesteld en over de invulling daarvan volgt nog overleg.

De volgende afspraak voor een bijeenkomst is inmiddels gemaakt: maandagavond 11 april komen de gesprekspartners weer bij elkaar!

Alle verhalen

Reageren?

Heb je een leuk initiatief of idee om elkaar te ontmoeten of een ander te helpen? Laat het Soest en Soesterberg weten! Vul het formulier in.

Lijn
Volg ons op Facebook! Volg ons op Twitter!